Duurzaam carrière maken bij Facilicom Group

Vind jij het belangrijk om bij een duurzame organisatie te werken? Wij vinden het belangrijk om een duurzame organisatie te zijn. Graag vertellen wij wat duurzaamheid voor ons betekent en wat jij ervan merkt als je bij Facilicom Group of één van onze divisies werkt. 

Gepubliceerd op: 30 maart 2023

Duurzaamheid volgens Facilicom Group

Duurzaamheid volgens Facilicom Group is ‘oog hebben voor elkaar en onze omgeving’. Als familiebedrijf met een lange geschiedenis en meer dan 26.000 mensen in dienst, vinden wij duurzaam ondernemen volkomen vanzelfsprekend. Alles wat we doen is dan ook gebaseerd op onze drie duurzaamheidsprincipes:

 1. Zorgdragen voor onze medewerkers.
 2. Bijdragen aan een inclusieve samenleving.
 3. Verkleinen van onze impact op het klimaat. 

1. Zorgdragen voor onze medewerkers

Bij Facilicom Group hebben we aandacht voor jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling. Want alleen als jij de beste versie kunt zijn van jezelf, kunnen wij de beste zijn in ons vak. We stimuleren je om gezond en zelfredzaam te werken, en ondersteunen je bij een goede werk-privé balans. 

Hoe wat dit doen:

Om je een indruk te geven bieden wij o.a.:

 • Gratis (online) trainingen, opleidingen en programma’s voor meer werkgeluk en een vitale werkomgeving. 
 • Diverse doorgroeimogelijkheden, onder meer via ons eigen Mobility Center. Je kunt hier terecht voor loopbaanadvies, een andere functie, sollicitatietraining en coaching.
 • Facilicom-breed zijn er binnen de divisies eigen academies die vakinhoudelijke opleidingen en (maatschappelijke) ondersteuningsprogramma’s bieden. 

2. Bijdragen aan een inclusieve samenleving

Onze organisatie is een afspiegeling van de maatschappij. Onder onze medewerkers tellen we dan ook 95 verschillende nationaliteiten, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en zij-instromers met een leerbaan. Bij Facilicom Group is de werkvloer een veilige plek waar je je welkom voelt en waar je mag zijn wie je bent. Vanuit gelijkwaardigheid en wederzijds respect bestrijden we racisme, genderongelijkheid en pesten. Van onze klanten vragen we hetzelfde en ondersteunen en stimuleren hen bij het creëren van een inclusieve organisatie. 

Hoe we dit doen:

Een aantal mooie initiatieven hebben wij ontwikkeld:

 • Onze eigen sociale onderneming Buitengewoon biedt werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Vanuit de Facilicom Foundation steunen we initiatieven voor een inspirerende leefomgeving.
 • Onze divisie Incluzio gebruikt een speciaal HR-dashboard om de exacte man-vrouwverhouding en leeftijdsopbouw te monitoren bij al hun projecten.

3. Verkleinen van de impact op het klimaat

Facilicom Group is overtuigd van de noodzaak om een zo klein mogelijke voetafdruk achter te laten. We werken continu aan de verduurzaming van onze bedrijfsprocessen, kantoren en vervoersmiddelen. Zo willen we in 2030 ons vastgoed en ons wagenpark volledig CO2-neutraal maken. Een ander belangrijk onderwerp op onze duurzaamheidsagenda is circulaire bedrijfsvoering en het ondersteunen van onze klanten bij energiemanagement. 

Hoe we dit doen:

 • Dit onderwerp staat hoog op onze lijstje. Wij zijn continue bezig met het verbeteren en onderzoeken naar mogelijkheden. De lijst is erg lang maar om jullie een indruk te geven hieronder een aantal initiatieven:Met de CO2-prestatieladder werken we gericht aan de vermindering van onze CO2-uitstoot. We zijn dan ook gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-prestatieladder en streven naar niveau 5. 
 • Facilicom Group hanteert een Duurzame Inkoopcode. Hierin staan de duurzaamheidseisen die wij stellen aan onze leveranciers.
 • Facilicom Solutions is specialist in energiemanagement en levert producten en diensten die bijdragen aan energiebesparing en CO2-reductie. Zo ondersteunen we organisaties ook CO2-neutraal te worden. 
 • Bij Gom schoonmaak en Axxicom Thuishulp wordt gewerkt met biologische afbreekbare schoonmaakmiddelen en vuilniszakken van gerecycled plastic. 
 • Koffiedik wordt bij verzameld in speciale containers waarna het wordt opgehaald zodat het gerecycled kan worden tot een grondstof. 
 • Het wagenpark van Facilicom Group wordt steeds meer uitgebreid met elektrische voertuigen. De managementtrainees rijden bijvoorbeeld allemaal elektrisch. Ook de bedrijfsauto’s die worden ingezet in de operatie zijn steeds vaker elektrisch gereden. 

Kom werken bij Facilicom Group en draag bij aan een mooier Nederland!

Je staat er misschien niet bij stil, maar door te werken bij een van onze divisies lever je een actieve bijdrage aan een duurzame en sociale leefomgeving. Jij werkt straks namelijk met biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen, draagt circulaire bedrijfskleding of rijdt in een elektrische (surveillance)auto. Bij Facilicom Group mag je rekenen op een duurzaam arbeidsvoorwaardenpakket met duurzame middelen die ook bijdragen aan jouw duurzame inzetbaarheid. 

Duurzaam doen we samen.