Werken als boa: dit moet je kunnen!

Welke vaardigheden heb je nodig als je ambitie hebt om buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) te worden? In dit artikel vertellen wij jou welke vaardigheden een buitengewoon opsporingsambtenaar moet bezitten en waarom juist deze vaardigheden zo belangrijk zijn.

Gepubliceerd op: 6 oktober 2022

Gespreksvaardigheden

Gespreksvaardigheden zijn nuttig wanneer je met andere mensen communiceert. Het zijn vaardigheden die je zowel op het werk als in jouw privéleven gebruikt. Je gebruikt gespreksvaardigheden om je mening te uiten, maar ook om de mening van een ander te begrijpen. Gespreksvaardigheden maken van jou een BOA die duidelijk, zelfverzekerd en constructief communiceert. Bij gespreksvaardigheden gaat het er niet alleen om wat je zegt, maar ook hoe je het zegt. Naast verbale communicatie is ook non-verbale communicatie belangrijk. Wat zegt je lichaamshouding? Past de toon bij wat je zegt? En hoe verhoudt je gezichtsuitdrukking zich?

Een voorbeeld

Stel je voor dat jij zegt dat "er geen ruimte voor discussie is", maar er erg onzeker uitziet. Dat komt niet echt sterk over. Daarom is het belangrijk dat je verbale en non-verbale communicatie met elkaar in overeenstemming zijn.

Conflictbeheersing

Conflictbeheersing is belangrijk in een dreigend conflict. Je probeert met de beheersing van een conflict, van een emotionele verklaring naar een rationele oplossing te gaan. Conflictbeheersing omvat niet alleen de interactie tijdens een geschil tussen twee of meerdere partijen, maar ook het anticiperen op situaties en het de-escaleren van conflictsituaties tijdens een gesprek. Hoe je dat kunt toepassen?

Begrip tonen voor de ander

Hoe komt het dat deze persoon zo boos, verdrietig of irrationeel reageert? Neem voordat je actie onderneemt altijd goed de tijd om te proberen andermans gedrag te begrijpen.

Een alternatief bieden

Verplaats je zelf eens in de andere partij. Als iemand graag iets wil, kan het voorkomen dat je niet mee kunt werken. Het is dan belangrijk om die persoon een alternatief te kunnen bieden.

Verschillen begrijpen

Wees je er van bewust dat Nederlanders andere normen en waarden hebben dan andere culturen in de wereld. Vaak zijn wij Nederlanders, erg direct. Dit kan soms behoorlijk botsen. 

Fysieke vaardigheden

Als boa moet je niet alleen mentaal sterk in je schoenen staan, je moet ook fysiek iets kunnen laten zien. Het is belangrijk dat je conditie in orde is, maar een aantal andere fysieke vaardigheden heb je zeker ook nodig:

  • Snelheid
  • Kracht
  • Behendigheid

Als iemand er vandoor gaat tijdens een staande houding of je moet snel ter plaatste zijn tijdens een incident, dan is snelheid essentieel en soms van levensbelang. Het kan ook voorkomen dat je in een situatie terecht komt waar je kracht nodig zult hebben. Denk aan een verzet tijdens een aanhouding, of een handgemeen. Tot slot is snel kunnen schakelen niet alleen mentaal een voordeel, maar ook een fysiek voordeel. Je zult soms in een split-second beslissingen moeten nemen. Je lichaam moet hier goed voorbereid op zijn.

Schriftelijke vaardigheden

Nee, we bedoelen niet dat je de hele dag moet oefenen met bonnen schrijven. Schriftelijke communicatie is essentieel voor een goede communicatie met derden. Mondelinge communicatie is, tenzij opgenomen op een camera of audiorecorder niet geschikt als bewijslast. Schriftelijke vaardigheden verzekeren je ervan dat je accuraat beschrijft wat er is gebeurd, in welke situatie dan ook. Wees met je schriftelijke communicatie altijd zo beknopt mogelijk, zo weet de lezer direct wat er aan de hand is.

Besluitvaardigheid

Besluitvaardigheid moet je niet verwarren met het snel maken van een beslissing. Je hakt juist niet te snel knopen door, maar verzamelt eerst voldoende informatie voordat je een besluit neemt. Als je besluitvaardig bent, durf je doortastend op te treden. Je tevens waarom je dit doet en kunt dit helder uitleggen.

Anderzijds zorg je er voor dat wanneer een snel besluit noodzakelijk is, deze ook op tijd wordt genomen. Je stelt het niet onnodig uit, al heb je misschien niet alle informatie tot je beschikking. Want te laat een besluit nemen kan, zeker als buitengewoon opsporingsambtenaar, verkeerd uit pakken.