Teamcoach Leiden

coachen, creëren, cohesie

28 tot 36 uur per week

Leiden

€3,221.00 - €4,830.00 per maand

Leidinggevend / Coordinator

Teamcoach Leiden

28 tot 36 uur per week

Leiden

€3,221.00 - €4,830.00 per maand

Leidinggevend / Coordinator

Functie omschrijving

Als teamcoach geef je leiding aan een integraal team. Je bent als geen ander op de hoogte van wat er speelt in de wijknetwerken en wat er nodig is. Je hebt oog voor innovatie; je acteert tevens op stedelijk niveau.

Onze aanpak kenmerkt zich as ondernemend, resultaatgericht, verbindend en out-of-the-box.

Wat ga je doen?

Je bent in algemene zin verantwoordelijk voor het coachen en faciliteren van de wijkteams. Onze teamcoach heeft als kerntaak om samen met alle professionals in de wijk de relevante contacten binnen de informele netwerken, de ondernemers en de organisaties in het sociale middenveld (woningbouwcoöperaties, sportverenigingen, culturele instellingen en ondernemers), de zorgorganisaties en de gemeente te kennen en er effectief mee samen te werken.


Je bent in algemene zin verantwoordelijk voor het coachen en faciliteren van de wijkteams.

·        Je stuurt op bijbehorende houding en gedrag van de professionals.

·        Je bewaakt de kwaliteit en inzet van de outreachende werkwijze en het methodisch handelen en creëert voorwaarden en ruimte voor het professioneel handelen.

·        Je draagt zorg voor de coaching, deskundigheidsbevordering en het vraaggericht werken van de medewerkers en vertaalt de doelstellingen van de teams naar resultaatgerichte afspraken met medewerkers.

·        Je signaleert samen knelpunten en formuleert samen verbetervoorstellen.

·        Daarnaast ben je als professional ook een sparringpartner en adviseur voor ketenpartners.

·        Je zorgt voor de kwartaalrapportages en het aanleveren van voortgangsinformatie en managementinformatie.

 

Wie zijn wij?

Incluzio bouwt mee aan een samenleving waarin iedereen meetelt en van betekenis is. Samen met inwoners en partners maken we van elke buurt een betere buurt. Dat is waar wij voor staan! 

Onze aanpak is gebaseerd op de WIE focus, gericht op Wederkerigheid, het Informele netwerk van de bewoner/ klant, en het versterken van de Eigen kracht! We maken gebruik van aanwezige voorzieningen, faciliteren inwoners waar mogelijk, zetten bewezen innovaties uit het hele land in en experimenteren met nieuwe werkvormen en technologische innovaties.

Onze resultaten maken we inzichtelijk voor onze opdrachtgever en voor inwoners. Onze kernwaarden zijn autonomie en vertrouwen. We gaan ervan uit dat onze medewerkers het beste weten hoe zij hun werkzaamheden moeten vormgeven. We vertrouwen op de aanwezige deskundigheid en expertise. 

Wat je krijgt

Wij bieden een afwisselende baan in een bruisende en informele organisatie met flexibele werktijden. Er is ruimte voor eigen inbreng, vrijheid, resultaatverantwoordelijkheid. Je krijgt de mogelijkheid om mee te bouwen aan een nieuwe organisatie en deze verder vorm te geven. 

·        Beloning conform CAO Sociaal Werk, schaal 10;

·        Individueel Keuzebudget van bijna 19% inclusief eindejaaruitkering;

·        Ontwikkelings- en scholingsmogelijkheden (loopbaanbudget cao sw).

Wie je bent

Je bent een ondernemend type en durft buiten kaders te kijken en te handelen en bent daarnaast kostenbewust. Je gelooft in verandering en vernieuwing, onzekerheid is eerder een uitdaging! Je bent in staat om in te spelen op situaties en belangen in jouw omgeving waaronder de dynamiek van de wijk en  maatschappelijke context. Daarnaast ben je in staat om met een team (verder te) bouwen.


Je bent communicatief sterk, draagt je visie over de aanpak van Incluzio met enthousiasme uit en je bent  in staat nieuwe netwerken en bronnen te ontwikkelen en te benutten.

Verder vragen wij:

·        Minimaal een afgeronde HBO opleiding in het sociaal domein of (bedrijfs)economische richting;

·        Tenminste 3 jaar ervaring met leidinggeven aan hbo opgeleide professionals;

·        Kennis van en ervaring met het implementeren van een nieuwe werkwijze en het omgaan met weerstand en verandering;

·        Ervaring met het coachen en faciliteren van medewerkers;

·        Kennis van wet- en regelgeving binnen het sociaal domein;

·        Kennis van en ervaring met bedrijfsvoering, budgetbeheer en het schrijven van managementrapportages;

·        Een minimale beschikbaarheid van 28 uur per week met beschikbaarheid 4 dagen per week en de bereidheid om buiten kantoortijden te werken als dat nodig is;

·        Kennis van en ervaring met de sociale kaart van Leiden is een pré. 


Ben jij de medewerker die we zoeken? 

Stuur dan zo spoedig mogelijk je cv én een korte motivatie via de sollicitatiebutton aan ons door.

Vragen over de vacature kun je telefonisch stellen aan Ingrid Vijfhuizen (06 – 135 631 32).