Werken bij Kracht Den Haag voor jeugd en gezin Werken bij Kracht Den Haag voor jeugd en gezin

Werken bij Kracht Den Haag voor jeugd en gezin

Wil jij onderdeel zijn van een team met een unieke aanpak en zorg leveren voor jeugd en gezin in Den Haag? Kom dan als medewerker in onze nieuwe organisatie werken!

Samen anders denken. Samen anders doen.

 

Jeugd- en gezinshulp wordt in een deel van Den Haag vanaf 1 januari 2024 uitgevoerd door Kracht. Kracht is een samenwerkingsverband tussen Incluzio, FamilySupporters, Yoep, impegno en Mentaal Beter. Gezamenlijk met de gemeente Den Haag zijn wij verantwoordelijk voor de preventie, de toegang, de basisteams en het leveren van een groot deel van de benodigde specialistische zorg voor jeugd- en gezin in de percelen Kust en Escamp in Den Haag.

Elk kind verdient het om in een veilige, gezonde en kansrijke omgeving op te groeien. Dat vraagt, wanneer dat nodig is, om goede en toegankelijke hulp en ondersteuning. Om dat beter mogelijk te maken wordt ingezet op gezins- en gebiedsgerichte jeugdhulp. Binnen het gezin staan problemen vaak niet op zichzelf, een gezinsgerichte aanpak is zodoende cruciaal. Kracht is er dus voor het hele gezin; het kind én de opvoeders. Wij kijken samen met alle betrokkenen wie kan ondersteunen en hebben oog voor de totale leefomgeving.

Kracht versterkt de basis door steun dichtbij te organiseren en wanneer specialisme nodig is, deze snel toe te voegen zonder te verwijzen. Omdat Kracht minder tijd kwijt is aan indicatiestelling, komt er tijd vrij voor samenwerking. Het kind staat dan dus centraal, in tegenstelling tot het systeem.

Wil jij meewerken aan een betere jeugdzorg in Den Haag? Kijk dan snel naar onze vacatures.

Altijd in de buurt

Eenvoud, lokaal en integraal

Hulp is effectiever als je het in je eigen wijk kunt vinden. Daarom werken we in de basisteams met mensen met brede expertises, aangevuld met specialisten. Die hanteren één werkwijze, werken gebiedsgericht, kennen de wijk en weten wat er speelt. Die weten ook wie er in die wijk nog meer actief zijn voor ondersteuning, zoals partners, scholen en specialisten. En doordat we elkaars sterke kanten kennen, werken we ook écht als een team. Samen willen we alles om het kind, de jongere of het gezin organiseren. We werken met KrachtPunten, herkenbare plekken in de wijk. Waar direct aanspreekbare basisteams en specialisten aanwezig zijn. Onze KrachtPunten zijn snel en laagdrempelig toegankelijk, bewoners lopen makkelijk naar binnen of nemen telefonisch contact op. Zo is een medewerker van een basisteam snel en eenvoudig te bereiken om duurzame oplossingen te bieden. Zonder verwijzingen of lange wachttijden.

Doen wat nodig is

Ruimte voor de professional

Ondersteuning werkt alleen dan goed als er geen drempels zijn. Professionals krijgen bij ons dan de nodige vrijheid in hun werk. Wij organiseren ons werk zo dat management, procedures en administratieve rompslomp hen niet in de weg zitten. Zo kunnen zij zich focussen op wat er écht toe doet: de inwoner. Onze medewerkers ervaren dat zij hierdoor vertrouwen krijgen. Dit vergroot hun werkplezier en zorgt voor meer maatwerk voor inwoners. Onze professionals zijn gedreven, hebben hart voor hun werk. Zij weten wat de inwoner nodig heeft en kunnen het beste bepalen wat het antwoord is op een vraag om ondersteuning. Zo komen we sneller en eenvoudiger tot creatieve en domeinoverstijgende oplossingen. Natuurlijk maken we ook altijd duidelijk waaróm we een oplossing voorstellen. En doen we wat nodig is, op maat.

Eigen kracht

Gezinsgericht en leefwereld centraal

Medewerkers van Kracht houden altijd voor ogen: wat wil je als gezin en wat zijn de mogelijkheden? Mensen kunnen namelijk vaak meer dan ze zelf denken. Daarom zetten wij de leefwereld van de inwoner centraal en focussen wij op het zelfvertrouwen. Want daar is het ons om te doen. Wij gaan onder meer uit van ‘Eigen kracht’, oftewel veerkracht, iets dat iedereen bezit. Wat kan een gezin zelf, met hulp uit de eigen omgeving? Indien nodig, voegen we specialisten vanuit onze samenwerkingen binnen Kracht toe. Maar het uitgangspunt blijft: versterken vanuit de basis en opgroeien in een veilige omgeving. Naar dat resultaat werken we snel en doelgericht toe. Zonder omwegen, zonder mensen aan het lijntje te houden.

Ontvang de nieuwste vacatures in de zorg