Werken bij Buurtteams Volwassenen Nijmegen

Werken bij Buurtteams Volwassenen Nijmegen

Wil jij onderdeel zijn van een buurtteam met een unieke aanpak? Kom dan als buurtteammedewerker in onze nieuwe organisatie werken!

Hulpverlening dichtbij huis

Buurtteams Volwassenen Nijmegen biedt in opdracht van de gemeente Nijmegen vanaf 2022 laagdrempelige en toegankelijke ambulante Wmo-begeleiding aan. Onze doelgroepen zijn inwoners tussen 18 en 65 jaar zonder thuiswonende kinderen (onder 18 jaar). Vernieuwend aan onze opdracht is dat we niet langer meer op indicatie werken. Professionals binnen de buurtteams krijgen de vrijheid om de begeleiding vanuit hun kennis en ervaring zelf uit te voeren, in nauw overleg met de inwoner.

Lokaal samenwerken

We werken met tien buurtteams, verdeeld over alle wijken van de stad. Niet langer meer wordt een medewerker geacht om - bijvoorbeeld - elke week drie uur lang met een inwoner af te spreken. De frequentie wordt voortaan bepaald door wat een inwoner nodig heeft. Dat past in onze gedachte om professionals autonomie in hun handelen te geven. Als de ondersteuningsvraag niet passend is voor het buurtteam dan verwijzen we door naar een aanvullende zorgpartij. Uiteraard werken we nauw samen met onze lokale partners, zoals Buurtteams Jeugd & Gezin, Bindkracht10, Sterker, Wijk GGZ, Ixta Noa, Zelfregiecentrum, de vrijwilligerscentrale en woningcorporaties.

Onze aanpak

Onze droom is dat we van iedere buurt een betere buurt maken. We geloven in autonomie en zijn toegankelijk: lokaal en dichtbij. Daarnaast werken we radicaal integraal: we leveren maatwerk waarbij het leven en de individuele situatie van de klant leidend is. Onze professionals staan in hun nieuwe rol dichtbij en naast de inwoner, zoeken deze actief op, en verdiepen zich in het leven en de sociale omgeving van de inwoner en gaan samen op zoek naar oplossingen. De buurtteammedewerker verwijst niet door maar ondersteunt zelf en bepaalt steeds opnieuw met de klant wat er nodig is en zoekt naar mogelijkheden en verbindingen in de buurt en met de sociale basis. We zijn een lerende organisatie waarbij we leren vanuit het doen

Onderdeel van Incluzio

Stichting Buurtteamorganisatie Volwassenen Nijmegen is in 2021 opgericht door Incluzio, dat actief is in meerdere gemeenten in Nederland. Incluzio is onderdeel van Facilicom Group, een groot facilitair familiebedrijf. Dit heeft vele voordelen. In een familie zorg je voor elkaar. Je helpt elkaar, stimuleert elkaar en zorgt ervoor dat de ander het beste uit zichzelf en zijn werk haalt. Bij Facilicom Group en dus ook bij Incluzio zorgen we goed voor elkaar. Samen werken aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen. Daar doen wij het voor. Wij willen van betekenis zijn voor onze klanten en de buurten waar wij actief zijn en aantoonbare resultaten boeken. Wij willen met elkaar het verschil maken!

Altijd in de buurt 

Lokaal samenwerken

De kracht van de lokale samenleving is onmisbaar. Onze buurtteammedewerkers denken mee, zoeken samen met de bewoner naar een oplossing en bieden concrete hulp. Het gaat erom dat de bewoners zelf weer verder kunnen. Aan ons de taak om te kijken of er mensen in de naaste omgeving zijn die kunnen helpen. Buren, familieleden of bekenden in de buurt maar ook mensen in de wijk met vergelijkbare vragen. Jij weet tenslotte wat er speelt in de buurt en in de stad.

Onze missie

Onze aanpak

Buurtteam  Volwassenen Nijmegen is een ambitieuze en dynamische organisatie waarin we van elkaar leren. Samenwerken is hierin ons sleutelwoord. Onze aanpak is pragmatisch, resultaatgericht en vooral gericht op ‘zelf doen’. Wij zien de mogelijkheden van de mensen, hun omgeving en sociale netwerk. Bewoners in hun eigen kracht zetten. Wij hechten veel waarde aan eigen verantwoordelijkheid voor het zoeken naar een oplossing en geloven dat daardoor de kans op succes wordt vergroot.

Ontvang de nieuwste vacatures in de zorg