Grootste vastgoed partij van NL, zoekt technisch manager

Technisch Vastgoedmanager

34 tot 36 uur per week

Den Haag

€90.00 per uur

Consultant

Grootste vastgoed partij van NL, zoekt technisch manager

34 tot 36 uur per week

Den Haag

€90.00 per uur

Consultant

Functie omschrijving

Onze opdrachtgever is wellicht wel de grootste speler op het gebied van vastgoed. Zij beheren 12,40m2 vloer oppervlak en 94.000 hectare grond. Ontzettend veel toch? Om het beeldend te maken, wij praten hier over meer dan 138.000 voetbal velden?!
Hun panden gaan van magazijnen t/m paleizen en monumenten: oftewel het Rijksvastgoed bedrijf

De opdracht
Als technisch manager geef je coördinerend leiding aan het technisch adviesteam. Het adviesteam bestaat uit interne adviseurs met de benodigde disciplines voor het project (E, W, B, Bouwfysica, Architectuur, Beveiliging, V&G, duurzaamheid, etc.).
Het adviesteam levert producten die nodig zijn in het project, zoals de technische doelen en scope, het ambitiedocument, haalbaarheidsstudie, het integraal programma van eisen/ vraagspecificatie, technische selectie en gunningscriteria, bijdragen voor het contractbeheersplan.
In de ontwerp- en realisatiefase borg je de kwaliteit door een combinatie van audits, procestoetsen en producttoetsen.
Samenwerking en afstemming zijn belangrijke aspecten van het werk:
• Je zorgt ervoor dat het technisch adviesteam de producten op tijd levert.
• Je voert gesprekken met de klant over ambities, kaders en de functionele behoefte.
• Je stemt af over de prijs/kwaliteit verhouding met de (bouw)kosten adviseur.
• Je maakt met het technisch team integrale keuzes en adviseert daarover richting de klant.
• Je werkt direct samen met de projectmanager en contractmanager (in het projectteam) en bent medebepalend voor de strategische keuzes in het project om de kwaliteit te borgen (zoals contractvorm).
• Je stelt met het technisch team de eisen/specificaties op (wel of niet geïntegreerd) voor het uiteindelijke contractmodel veelal in een Relatics-database.


Wat ga je doen
In deze opdracht werk je meerdere projecten tegelijk waarin jij verantwoordelijk bent voor de technische/architectonische kwaliteit van het object (zoals kantoor, werkplaats, opstelplaats, gevangenis(onderdeel), etc.) en de directe omgeving. De variatie en complexiteit van deze projecten zijn verschillend. Al naar gelang de locatie van de bouwopgave werk je vanuit één van de vijf kantoren (Den Haag, Utrecht, Arnhem, Tilburg, Assen) van het Rijksvastgoedbedrijf, waarbij je naar verwachting het merendeel in Den Haag bent. In deze functie geef je leiding aan multidisciplinaire adviesteams waarin je:
• In samenwerking met de project- en contractmanager sturing geeft aan de strategische koers van het project als het gaat om het borgen van de technische kwaliteit en risico’s;
• Met je adviesteam een heldere analyse kunt maken van de opgave en op basis daarvan eisen/ specificaties kunt opstellen voor de technische en architectonische kwaliteit, waarmee opdracht gegeven kan worden aan ontwerpende en uitvoerende partijen;
• De resultaten van het adviesteam tijdig oplevert en communiceert in het projectteam en naar opdrachtnemers;
• De integrale technische en architectonische kwaliteit borgt van de projecten in de ontwerp- en realisatiefase door met opdrachtnemers in gesprek te gaan en bij te sturen;
• Processen en ontwerpen van de markt risico gestuurd toetst en adviseert aan het interne projectteam over technische risico’s en kwaliteitsborging.
 

Wat je krijgt


  • Jij werkt:Veelal vanuit onze hofstad;
  • 36 u p/w;
  • 12 maanden, verlenging 2x 12 maanden;
  • Start z.s.m.;
  • Vanuit ZZP of in loondienst.Wie je bent

  • Wat breng jij meeAfgeronde HBO opleiding en relevante studierichting;
  • >5 jaar recente ervaring met het aansturen van technische teams in Utiliteitsbouw;
  • Ervaring met het projecten van initiatie t/m ontwerpfase

Interesse? Vanuit Flex Technical Management gaan wij graag met jou de dialoog aan. Het CV en motivatie ontvangen wij graag.