Buurtcoach Leiden

Buurtcoach Leiden

24 tot 36 uur per week

Leiden

€2,780.00 - €3,961.00 per maand

Begeleiding & Ondersteuning

Buurtcoach Leiden

24 tot 36 uur per week

Leiden

€2,780.00 - €3,961.00 per maand

Begeleiding & Ondersteuning

Functie omschrijving

Incluzio bouwt mee aan een samenleving waarin iedereen meetelt en van betekenis is. Samen met inwoners en partners maken we van elke buurt een betere buurt. Dat is waar wij voor staan! 

In onze visie staan zelfregie en minder afhankelijkheid van professionals, meer steun vanuit de gemeenschap en netwerken centraal. Door een grotere rol voor en door inwoners neemt de kracht en vitaliteit van de straten, buurten en wijken toe. Wij zien de kracht van inwoners en stimuleren hen om talenten verder te ontwikkelen. We gaan uit van de wensen en behoeften van inwoners en buurten en werken vraaggericht. Onze aanpak is georganiseerd vanuit de buurt, laagdrempelig en voor elke inwoner toegankelijk. We maken gebruik van aanwezige voorzieningen, faciliteren inwoners waar mogelijk, zetten bewezen innovaties uit het hele land in en experimenteren met nieuwe werkvormen en technologische innovaties.

Onze resultaten maken we inzichtelijk voor onze opdrachtgever en voor inwoners. Onze kernwaarden zijn autonomie en vertrouwen. We gaan ervan uit dat onze medewerkers het beste weten hoe zij hun werkzaamheden moeten vormgeven. We vertrouwen op de aanwezige deskundigheid en expertise. Door onze systemen goed in te richten worden medewerkers zoveel mogelijk gefaciliteerd en ondersteund.

Met enthousiaste en ondernemende professionals die vanuit bruisende buurtlocaties aan de slag gaan, werken wij aan een sterke sociale basis in Leiden. Met 7 wijknetwerken sluiten wij aan op de sociale wijkteams en jeugd- en gezinsteams.

 

Per direct zijn wij op zoek naar een

 

BUURTCOACH

vinden, verbinden, bekrachtigen

Kenmerken van de Buurtcoach  bij Incluzio Leiden


       Ondernemend

Je hebt lef en de EropAf mentaliteit; je ziet kansen. Je werkt outreachend, maakt makkelijk contact op alle niveaus.  De vraag van de inwoner zet je om in concrete acties met inzet van de eigen kracht van de inwoner; je neemt niet over. Je ziet kansen en zet deze om naar ideeën en projecten die leiden tot innovaties.

       Resultaatgericht

Je bent een doener, pakt aan, werkt concreet. Je maakt gebruik van data om je doelen vast te stellen en te bereiken. Je houdt overzicht (met helicopterview) en legt verantwoording af over doelen en resultaten. Je registreert om je werkzaamheden inzichtelijk te maken en legt verbanden en signaleert trends en ontwikkelingen.

       Verbindend

Je bent een netwerker die zowel ketenpartners, ondernemers als inwoners aan zich weet te binden.

       Out of the box denkend

Je bent oplossingsgericht, creatief en waar nodig durf je buiten de lijntjes te kleuren om resultaten te bereiken. Je bent op de hoogte van technologische ontwikkelingen in het sociaal domein en je bent bereid hiermee te werken.

 

Onze aanpak is gebaseerd op de WIE focus, gericht op Wederkerigheid, het Informele netwerk van de bewoner/ klant en het versterken van de Eigen kracht!


Wat ga je doen?


Je bent een enthousiaste, positief ingestelde, ondernemende collega en professional, met een ‘erop af’ mentaliteit. Hét aanspreekpunt in de wijk, dat ben jij.

·        Dagelijks sta je in contact met de bewoners.

·        Je organiseert netwerk- en themabijeenkomsten.

·        Samen met vrijwilligers en bewonersorganisaties ga je op zoek naar de specifieke vragen  in een wijk. Je geeft het aanbod vorm vanuit de denkwereld van de bewoner.

·        Daarbij faciliteer je de bewoners en vrijwilligers bij het zelfstandig organiseren van collectieve initiatieven die bijdragen aan inclusiviteit. Samenredzaamheid is het doel, versterken en verbinden zijn het middel.

·        Je maakt onderdeel uit van een integraal team. Daarnaast ben je als professional een sparringpartner en adviseur voor ketenpartners en collega’s.  


Wat je krijgt

Wij bieden een afwisselende baan in een bruisende en informele organisatie met flexibele werktijden. Er is ruimte voor eigen inbreng, vrijheid, resultaatverantwoordelijkheid. Je krijgt de mogelijkheid om mee te bouwen aan een nieuwe organisatie en deze verder vorm te geven. 

·        Beloning conform CAO Sociaal Werk, schaal 8;

·        Individueel Keuzebudget van bijna 19% inclusief eindejaaruitkering;

·        Ontwikkelings- en scholingsmogelijkheden (loopbaanbudget cao sw).

Wie je bent

Jij bent een professional die gelooft dat je door continu leren en verbeteren van elke buurt een betere buurt maakt. Je bent toegankelijk en kunt aandachtig luisteren waardoor je ook de vraag helder krijgt.  Je gaat altijd uit van de eigen kracht van inwoners en laat de regie daar waar het hoort. Je weet daarnaast goed om te gaan met veel vrijheid, kunt goed plannen en voelt je verantwoordelijk voor het behalen van resultaten van jou en het team.


·        Een afgeronde HBO opleiding Social work of vergelijkbaar;

·        Minimaal twee jaar werkervaring in een soortgelijke functie met aantoonbare resultaten;

·        Zakelijke instelling en accuratesse bij de registratie en verantwoording van het werk;

·        Een minimale beschikbaarheid van 24 uur per week en de bereidheid om incidenteel buiten kantoortijden te werken als de situatie daar om vraagt;

·        Kennis van en ervaring met de sociale kaart van Leiden is een pré.


Ben jij de professional die Leidse bewoners kan voorzien van professionele advisering, kansen weet te benutten en energie krijgt van resultaten boeken?We ontvangen graag jouw CV en motivatie