Mantelzorgcoach

Ga jij de Leidse mantelzorgers ontzorgen en ondersteunen?

28 tot 36 uur per week

Leiden

€ 2.867,00 - € 4.086,00 per maand

Begeleiding & Ondersteuning

Mantelzorgcoach

28 tot 36 uur per week

Leiden

€ 2.867,00 - € 4.086,00 per maand

Begeleiding & Ondersteuning

Functieomschrijving

Incluzio bouwt mee aan een samenleving waarin iedereen meetelt en van betekenis is. Samen met inwoners en partners maken we van elke buurt een betere buurt. Dat is waar wij voor staan! In onze visie staan zelfregie en minder afhankelijkheid van professionals, meer steun vanuit de gemeenschap en netwerken centraal. Door een grotere rol voor en door inwoners neemt de kracht en vitaliteit van de straten, buurten en wijken toe. Wij zien de kracht van inwoners en stimuleren hen om talenten verder te ontwikkelen. We gaan uit van de wensen en behoeften van inwoners en buurten en werken vraaggericht. Onze aanpak is georganiseerd vanuit de buurt, laagdrempelig en voor elke inwoner toegankelijk. We maken gebruik van aanwezige voorzieningen, faciliteren inwoners waar mogelijk, zetten bewezen innovaties uit het hele land in en experimenteren met nieuwe werkvormen en technologische innovaties.
Onze resultaten maken we inzichtelijk voor onze opdrachtgever en voor inwoners. Onze kernwaarden zijn autonomie en vertrouwen. We gaan ervan uit dat onze medewerkers het beste weten hoe zij hun werkzaamheden moeten vormgeven. We vertrouwen op de aanwezige deskundigheid en expertise. Door onze systemen goed in te richten worden medewerkers zoveel mogelijk gefaciliteerd en ondersteund. Met enthousiaste en ondernemende professionals die vanuit bruisende buurtlocaties aan de slag gaan, werken wij aan een sterke sociale basis in Leiden. Met 7 wijknetwerken sluiten wij aan op de sociale wijkteams en jeugd- en gezinsteams.
 

Je bent een enthousiaste, positief ingestelde, ondernemende collega en professional, met een ‘erop af’ mentaliteit. Je zorgt voor aandacht aan mantelzorgers binnen jouw wijknetwerk, je ondersteunt en ontlast hen. Hét aanspreekpunt voor mantelzorgers binnen het wijknetwerk, dat ben jij.
 • Al dan niet samen met medewerkers van de buurtteams leg je actief contact met (jonge) mantelzorgers via huisartsen, huisbezoeken, zorgorganisaties, basisscholen enz.
 • Je coacht individuen en groepen bij collectieve initiatieven voor mantelzorgers.
 • (Jouw) netwerken stel je actief beschikbaar voor mantelzorgers, vrijwilligers en stagiaires.
 • Je geeft voorlichting rondom mantelzorg thema’s en organiseert informatiebijeenkomsten en workshops voor mantelzorgers en vrijwilligers.
 • Actief vraag je aandacht voor het onderwerp mantelzorg via meer of minder voor de hand liggende kanalen. Jaarlijks organiseer je de Dag van de Mantelzorg in november.
 • Je maakt onderdeel uit van een integraal team. Daarnaast ben je als professional een sparringpartner en adviseur voor ketenpartners en collega’s.

Wat je krijgt

Wij bieden een afwisselende baan in een bruisende en informele organisatie. We vragen jouw verantwoordelijkheid en je krijgt daar veel vrijheid en flexibiliteit voor terug.
Je krijgt de mogelijkheid om mee te bouwen aan een prachtig netwerk en een plek in een innovatieve organisatie.
Verder kun je de volgende zaken verwachten:

 • Beloning conform CAO Sociaal Werk, schaal 8.
 • Individueel keuzebudget van bijna 19% inclusief eindejaarsuitkering;
 • Ontwikkelings- en scholingsmogelijkheden (loopbaanbudget cao sw);
 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar met intentie te verlengen voor onbepaalde tijd;
 • Flexibele werktijden, je hebt de vrijheid om je dag zelf in te delen;
 • Ruimte voor eigen inbreng, vrijheid, resultaatverantwoordelijkheid;
 • De mogelijkheid om mee te bouwen aan een nieuwe organisatie en deze verder vorm te geven.

Wie je bent

Als mantelzorgcoach ben je een betrokken sociale professional die zich inzet voor bewoners en mantelzorgers en goed is in samenwerken met de partners die er voor deze doelgroepen toe doen.

Netwerken, kansen zien en benutten en verbinding maken met anderen gaat je gemakkelijk af. Je bent toegankelijk en kunt aandachtig luisteren waardoor je ook de vraag helder krijgt.

Je gaat altijd uit van de eigen kracht van inwoners en laat de regie daar waar het hoort. Je weet daarnaast goed om te gaan met veel vrijheid, kunt goed plannen en voelt je verantwoordelijk voor het behalen van resultaten van jou en het team.


 • Een afgeronde HBO opleiding (o.a. paramedisch, SW); opleiding mantelzorgmakelaar is een pré.
 • Minimaal twee jaar werkervaring in een soortgelijke functie met aantoonbare resultaten. Je hebt verstand van de ondersteuning van mantelzorgers en weet welke ondersteuning werkt en op welk moment je het moet toepassen.
 • Zakelijke instelling en accuratesse bij de registratie en verantwoording van het werk;
 • Een minimale beschikbaarheid van 28 uur per week en de bereidheid om incidenteel buiten kantoortijden te werken als de situatie daar om vraagt;
 • Kennis van en ervaring met de sociale kaart van Leiden is een pré;
 • Ondernemend, out of the box denkend, resultaatgericht en verbindend zijn woorden die jou perfect omschrijven.


Wij zijn Incluzio Leiden: Leiden Samen Meedoen! En wie ben jij?

Ben je enthousiast over deze vacature? Stuur dan je cv én een korte motivatie via de sollicitatie button. Voor vragen over de vacature kun je bellen de Recruiter via de gegevens op deze pagina.


We maken graag kennis met je!